กิจกรรมและผลงานของบริษัท

กิจกรรมและผลงานของบริษัท

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ดำเนินการจัดโปรแกรมซัมเมอร์แคมป์สำหรับเด็ก ซึ่งจัดโดย JIII และ IPPAT
เมษายน พ.ศ. 2549 ดำเนินการจัดโปรแกรมซัมเมอร์แคมป์สำหรับเด็ก ซึ่งจัดโดย IPPAT
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในคอร์สฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ โดยสำนักงานใหญ่ด้านทรัพย์สินทาง ปัญญามหาวิทยาลัยกันม่า
กันยายน พ.ศ. 2549 เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในงานสัมนา BSCT ซึ่งจัดโดย JETRO
ตุลาคม พ.ศ. 2549 ช่วยดำเนินการจัดงานสัมนาทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดโดย JPO
ตุลาคม พ.ศ. 2549 เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในคอร์สฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาในระดับเบื้องต้น ซึ่งจัดโดย JIII
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในงานสัมนา BSCT ซึ่งจัดโดย JETRO
มกราคม พ.ศ. 2549 เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในงานสัมนา BSCT ซึ่งจัดโดย JETRO
มีนาคม พ.ศ. 2550 เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในงานสัมนา BSCT ซึ่งจัดโดย JETRO
มีนาคม พ.ศ. 2550 เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในคอร์สฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาในระดับกลาง ซึ่งจัดโดย JIII
เมษายน พ.ศ. 2550 ดำเนินการจัดโปรแกรมซัมเมอร์แคมป์สำหรับเด็ก ซึ่งจัดโดย IPPAT
กันยายน พ.ศ. 2550 เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในงานสัมนา BSCT ซึ่งจัดโดย JETRO
ตุลาคม พ.ศ. 2550 เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในคอร์สฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ โดยสำนักงานใหญ่ด้านทรัพย์สินทาง ปัญญามหาวิทยาลัยกันม่า
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ดำเนินการจัดงานของ JIPA (JIPA Study Mission)
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายงานสัมนา “BSCT Mini Seminar” ซึ่งจัดโดย JETRO
สิงหาคม พ.ศ. 2551 จัดอบรมภายในบริษัทที่เอสแอนด์ไอ ประเทศญี่ปุ่น
กันยายน พ.ศ. 2551 เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในงานสัมนาของ JCCB
หมายเหตุ :
DIP Department of Intellectual Property (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
IPPAT The Intellectual Property Promotion Association of Thailand
JETRO Japan External Trade Organization (องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)
JICA Japan International Cooperation Agency (องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น)
JIII Japan Institute of Invention and Innovation
JIPA Japanese Intellectual Property Association
JCCB Japanese Chamber of Commerce in Bangkok (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
LES The Licensing Executive Society of Japan
Matsushita TIS Matsushita Technical Information Service
BSCT Business Support Center in Thailand