ธนาคารคู่สัญญาและรายชื่อลูกค้าหลัก

ธนาคารคู่สัญญาและรายชื่อลูกค้าหลัก

ธนาคารคู่สัญญา

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

รายชื่อลูกค้าหลัก

Ajinomoto Inc.
Hitachi Co.,Ltd.
JETRO (Japan External Trade Organization)
Lion Co., Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Matsushita Electric Works Co., Ltd.
Sanyo Electric Co., Ltd.
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Toyota Motor Corporation
Asahi Kasei Corporation
Unicharm Co., Ltd.
Mitsui Chemical Co., Ltd.
Yamaha Motor Co., Ltd.
Mitsubishi Rayon Co., Ltd.
Casio Computer Co., Ltd.
Toshiba Co., Ltd.