ติดต่อเราและแผนที่

ติดต่อเราและแผนที่

S&I International Bangkok Office S&I Asia Co.,Ltd.

ทีอยู่ :

map for printing

อาคาร 253 อโศก ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา
 กรุงเทพ 10110
โทร +66-2-261-6449, 6466
แฟกซ์ +66-2-261-6419, 6379
อีเมล์ patent division:patent@siasia.co.th
design division:design@siasia.co.th
trademark divison:trademark@siasia.co.th
patent /design search division and General Information:
siasia@loxinfo.co.th

S&I Japan Co.,Ltd.S&I Japan Patent Attorney Office

ทีอยู่ :

map for printing

Oba Building, 2 fl., 4-16-8, Jingu-mae, Shibuya-ku, Tokyo
150-0001 Japan
โทร +81-3-3402-0013
แฟกซ์ +81-3-3402-0014
อีเมล์ siasia-japan@kym.biglobe.ne.jp (for English, Japanese, Thai)

ติดต่อเรา

ชื่อ - สกุล *
ชื่อบริษัท *
อีเมล์ *
โทรศัพท์
แฟกซ์
หัวเรื่อง
ข้อความ
Confirmation of input information * After input information, please check the box and click the following “submit”.